Fokteven

Eigenlijk een beetje een negatieve benaming, hoewel het in het vakgebied een normale term is, net zoals “teef” waar geen extra lading aan hangt dan uitsluitend het aanduiden van een vrouwelijke hond. Het zijn dus uitsluitend vaktermen om helderheid te behouden. 

We krijgen veel vragen over de fokteven en dat is geheel terecht in deze tijd. We willen graag uitleggen wat we doen en waarom. 

In de natuur: 

Een hond wordt gemiddeld 2x per jaar loops. In de natuur en bij zwerfhonden is het normaal dat een teef iedere keer gedekt wordt zodra ze loops wordt. Ook gebeurt het dat ze door meerdere reuen gedekt wordt. Een teef rijpt eitjes over een periode van gemiddeld 3 dagen. Het is dan heel normaal dat er van verschillende reuen pups geboren worden in 1 nest. Dat een hond 2x per jaar een nest krijgt is best heftig, en dat zie je dan ook wel aan de teven. 

Ons beleid: 

Een teef krijgt in haar gehele leven 3 tot maximaal 4x een nestje. 

De leeftijd waarop de teef voor het eerst een nestje krijgt is tussen de 1,5 jaar en voor dat ze 3 jaar oud is. Dat is belangrijk. Hoe ouder een hond wordt, zeker bij een eerste dracht, hoe meer complicaties er op kunnen treden. Het is voor de hond zelf belangrijk dat ze niet te oud is. 

Wanneer een teef een nestje heeft gehad, dan slaan we de eerst volgende loopsheid over. Dus geen 2 nesten in 1 jaar. Het kan ook gebeuren dat de 2e loopsheid na het nestje ook overgeslagen wordt.  Dat kan zijn om diverse redenen. 

In ieder geval zit er altijd minimaal 1 jaar of 1,5 jaar tussen de nesten. Dit doen we om de teef de kans te geven om volledig te herstellen van het nest en om weer heel goed in conditie te geraken. Zodat ze een volgend nest goed aankan.

Een teef wordt 3 maanden na het werpen van haar laatste nest gesteriliseerd. We steriliseren de teef om de kans op melkklier tumoren te verkleinen. Dit vinden we heel belangrijk. De sterilisatie gebeurt door uiterst vakkundige dierenartsen en stelt in verhouding niet zoveel voor. 

Een loopsheid laat zich niet plannen, dat is puur natuur. Gemiddeld wordt een teef 2x per jaar loops, maar dat kan ook vaker of minder vaak zijn. 

Wat we ook zien is dat in het voor en najaar de meeste teven die bij elkaar wonen tegelijk loops worden. Voor een fokker is dat niet altijd even handig. Zeker als er meerdere dieren zijn waar mee gefokt wordt. Dan ontkom je er soms niet aan dat er 2 nesten tegelijk of vlak na elkaar zijn. 

Geen nest. 

Het gebeurt ook dat een teef soms “leeg” blijft. Dat ze wel gedekt is, maar dat er geen pups geboren worden. Er zijn verschillende oorzaken waarom een teef leeg blijft: – de teef kan verminderd vruchtbaar zijn door een ziekte die ze heeft gehad toen de eitjes in aanleg waren. – het kan zijn dat de dekperiode niet goed is geweest ( te vroeg of te laat). – de reu kan verminderd vruchtbaar zijn. En zo zullen er ongetwijfeld nog veel meer factoren zijn die mee spelen. Het is echt niet zo dat iedere teef die gedekt wordt ook een nestje krijgt.  Als fokker overkomt ook ons dit, het blijft natuur en levende haven. 

Progesteron. 

Om de kans zo groot mogelijk te maken dat er wel een nestje komt, wordt er gekeken naar verschillende kenmerken. Een loopsheid begint met een gedragsverandering. Dat gebeurt al voordat een teef gaat vloeien. Je ziet dat reuen anders gaan reageren, veel meer snuffelen en wat opdringerig worden. De teef zal de reuen afsnauwen. Dan begint het vloeien, de eerste druppels zijn helderrood van kleur. Dit duurt ongeveer 10 dagen. Daarna neemt het vloeien af. De kleur verandert nu naar roze. Gemiddeld rond de 11e/12e dag én wanneer de druppels uitvloeiing roze is, is de teef vruchtbaar en dekkingsbereid. Gemiddeld heeft een teef een vruchtbare periode van 3 dagen. In die tijd moet ze dan ook gedekt worden. Wanneer een teef dekkingsbereid is dan zie je dat ook aan haar gedrag. Ze gaat letterlijk “staan”, ze staat dan met de achterpoten iets verder naar achteren en houdt de staart in een kromming naar de zijkant. Ook de vulva ziet er anders uit in de vruchtbare dagen. De vulva is gezwollen en hoger opgetrokken, de vulva is duidelijk zichtbaar. Hierboven worden de uiterlijke kenmerken weergegeven. Naast de uiterlijke kenmerken wordt er ook bloedonderzoek gedaan en wordt de waarde van het progesteron gemeten. De waarde meten gebeurt 3-5 keer in een loopsheid. Op die manier kan er goed voorspeld worden wanneer het de juiste tijd is om te dekken. Het bepalen van de juiste dekkingsdagen is erg belangrijk. Ook voor de teef en de reu. Om niet onnodig een teef of reu te belasten moet de progesteronwaarde gemeten worden. Er worden ook reuen van buitenaf ( van andere fokkers) gebruikt, en die reuen wonen geregeld 2-3 uur rijden. Dan wil je wel zeker weten wat de juiste dekkingsperiode is.